среда, 1 сентября 2010 г.

У Калуші стартував проект "Діалоги"

Калуська філія Союзу українок у партнерстві з місцевою громадою розпочала проект Програми "Матра" Посольства Королівства Нідерландів " Діалоги". Коротко про проект.
Явище молодіжних субкультур в невеликих локальних спільнотах сприймається, як правило, негативно. Багато в чому ситуація визначається посттоталітарною свідомістю мешканців, ксенофобією та нетолерантністю у поведінці. Для сучасної ситуації характерною є відсутність механізмів вирішення проблеми, моделей, спроб ефективно налагодити діалог у невеликих спільнотах.
Почастішали випадки конфліктів між представниками субкультур та іншими групами місцевої молоді. Потерпілою стороню, зазвичай, є субкультурні групи. Правоохоронні органи подають ці конфлікти як звичайне хуліганство. Крім того, Калуш є полікультурним містом, але тут фактично відсутній міжкультурний діалог. Небезпека такого виклику очевидна. До цього додається специфічна ситуація соціального сирітства – діти заробітчан (нелегалів), без опіки та підтримки батьків, забезпечені матеріально.
З кожним днем небезпека конфліктів збільшується, ситуація загострюється.
Наш проект дає можливість розпочати діалог у громаді з метою змінити ситуацію на краще. Використання творчого потенціалу молодих людей для підготовки та проведення творчих майстерень фестивалю субкультур, участь представників різноманітних груп місцевої громади у цих заняттях буде сприяти подоланню бар’єрів з обох сторін. Налагодження діалогу дає можливість попередити конфлікти у майбутньому. Спільна участь зацікавлених сторін у конференції за методикою „Відкритого простору” дозволить налагодити ефективний діалог та попередити конфлікти у майбутньому. Видання матеріалів конференції, календаря з фоторепортажами з творчих майстерень, текстами учасників фестивалю, відеосюжет на місцевому телебаченні – все це буде сприяти деміфологізації та подоланні негативних стереотипів стосовно представників молодіжних субкультур. Ініціювати весь цей процес мусить громадська організація, зацікавлена у впровадженні в життя стандартів громадянського суспільства. З досвіду роботи Калуської філії СУ очевидним є позитивна роль творчості у налагодженні повноцінного спілкування та соціалізації молоді. Дослідження молодіжних політик в країнах ЄС (особливо в пострадянських)сприятиме реальному започаткуванню євроінтеграційних процесів в окремо взятій українській громаді. Також можливим стане успішне використання форм, моделей молодіжної роботи країн ЄС в Україні.
Калуська філія Союзу українок має значний досвід та потенціал у двох напрямах роботи: неформальній європейській освіті та використанні ігрових, театральних методик у соціальній роботі з молоддю. Організація має трьох тренерів з неформальної європейської освіти та фахового режисера і драматурга, який працює з молодіжним експериментальним театром «Любарт». Регулярна робота організації з різними группами молоді та її досвід дозволяє певним чином впливати на молодіжну політику в місті. Філія СУ активно контактує у питаннях молодіжної роботи з представниками місцевого самоврядування, працівниками освіти, культури, правоохоронних органів.
Abstract of the "Dialogues" project
In small local communities the phenomenon of youth subcultures is perceived as generally negative. In many ways the situation is determined by the post totalitarian consciousness of inhabitants, their xenophobia and intolerance in behavior. Existing situation is characterized by the lack of problem-solving mechanisms; attempts of effective dialogue in small communities are extremely rare.
Conflicts between subcultures and other groups of local youth occur with greater frequency. Injured party is usually a subcultural group. Law enforcement agencies submit these conflicts as ordinary hooliganism. In addition, Kalush is multicultural city, but there is actually no intercultural dialogue. The danger of such situation is obvious. Every day increases the risk of conflict, the situation is worse.
Our project provides an opportunity to begin a dialogue in the community to change the situation for the better. Using the creative potential of young people to prepare and conduct creative workshops and subcultures festival, attended by representatives of various local community groups, will contribute to overcoming the barriers on both sides. Dialogue provides an opportunity to prevent future conflicts. Participation of representatives from the both sides in a common "open space" conference will establish an effective dialogue and help prevent conflicts in the future. Publication of the conference materials, calendar with photos of creative workshops, festival participants lyrics, video on local TV - all this will contribute to demythologization and overcoming negative stereotypes in relation to representatives of youth subcultures. To initiate this process should an NGO interested in implementing standards of life in civil society. Past experience of Kalush branch of UWL demonstrates that creativity has a positive role in establishing proper communication and socialization of youth. Study of Youth Policy in EU countries (especially in post-Soviet) will support the start of a real European integration processes in one Ukrainian community.
Kalush branch of UWL has significant experience and capabilities in two areas of work: informal European education, and application of theatrical techniques in social work with young people. The organization has three trainers specialized in informal European education and professional director and playwright who works with youth experimental theater “Liubart”. Experience, reputation, and representation in self-government gives the Kalush branch of UWL a significant influence the youth policy in the city. Organisation has active and fruitful contacts with local governments, educators, culture and law enforcement agencies.
До цього проекту долучається також жіноча благодійна організація "Наші візії" м.Жидачева для проведення "відкритого простору". Отже. питання превентивного виховання молоді має місце для обговорення і надалі..

суббота, 30 января 2010 г.

Питання залишається відкритим..

Цей короткий проект дав нам великий поштовх для роздумів. Питання превентивного виховання в Україні залишається відкритим. Тому зараз продовжується робота над пошуком фінансування для продовження роботи цього проекту. Дякую,що ви з нами. Давайте працювати разом для дітей нашої держави!

среда, 23 декабря 2009 г.

Шановні переможці конкурсу!

нами отримано кілька повідомлень про те, що ви не отримали або отримали у розірваному стані відзнаки за перемогу у конкурсі.Нам дуже прикро, але ми не можемо нести відповідальності за такі дії поштових працівників. Тому просимо писати нам на електронну адресу, щоб ми могли офіційно звернутись у ті поштові відділення, де сталась така прикрість. з повагою організатори

понедельник, 30 ноября 2009 г.

Lietuva-Ukraina: vieningas požiūris į prevencinį auklėjimą Europos standartų kontekste.

Tokiu pavadinimu nuo š.m. rugsėjo mėnesio iki š.m. gruodžio mėnesio bus įgyvendintas bendras projektas, kuriame dalyvauja dvi visuomeninės organizacijos - ,,Mūsų vizijos‘‘-moterų labdaros organizacija iš Ukrainos, Lvovo apskrities Židačovo miesto ir visuomeninė jaunimo organizacija ,,Trakų ateitis“. Projektą iš Ukrainos pusės finansuoja Lietuvos Respublikos Ambasada Ukrainoje.

Plačiau apie projektą galima paskaityti adresu http://prvuxovannya.blogspot.com arba http://tolerant.org.ua.

Projekte numatyti įvairūs konkursai prevencinio auklėjimo temomis, taip pat mokomasis Ukrainos delegacijos vizitas į Trakus,kuris įvyko š.m. lapkričio 9 – 15 dienomis. Projekto vadovė Oksana Polivčak ir dar keturi delegacijos nariai- Uliana Panjo, Andrej Pyrik, Michail Carj, Vladimir Najda- pačią pirmą vizito dieną turėjo progą susipažinti su jaunimo politikos Lietuvoje principais, prevencinio darbo metodais ir formomis. Svečiai dalyvavo visuomeninės jaunimo organizacijos ,,Trakų ateitis projekto ,,Komunikacija‘‘pristatyme, kuris vyko organizacijos būstinėje , esančioje Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Trakų rajono policijos komisariato pastate .

Delegacijos nariai turėjo galimybę bendrauti su komisariato viršininku Nerijumi Šiauliu, VJO ,,Trakų ateitis‘‘ prezidente Halina Šareikiene, Trakų rajono savivaldybės Jaunimo reikalų koordinatore Edita Rudeliene, projekto autore ir koordinatore Vilma Biekšaitė, su gausiu organizacijos jaunimo būriu.

Trumpo vizito metu Ukrainos delegacija apsilankė Trakų Vytauto didžiojo gimnazijoje.Direktorės pavaduotojas Valdemaras Jasiūnas ir socialinė pedagogė Dalia Dzigienė papasakojo apie mokyklos bendruomenės bendradarbiavimą , vykdant vaikų ir jaunimo nusikalstamumo prevenciją, novatoriškas prevencijos formas taikomas mokykloje.

Vyko susitikimas su Trakų istorijos muziejaus edukacinio skyriaus vedėja Brigita Balčitiene, kuri suteikė svečiams daug naudingos informacijos apie Trakus , muziejaus planus.

Svečiai lankėsi Rūdiškių gimnazijoje, kur jos priėmė ir su mokyklos darbu prevencijos srityje supažindino direktorė Jolanta Martincevienė ir socialinė pedagogė Anglina Jalynska .Apsilankė Trakų vaikų globos namuose, pasidalino patirtimi su soc pedagoge Asta Usiene. Svečiai liko sužavėti globotinių gyvenimo sąlygomis. Trakų r.PK Prevencijos poskyrio vyr. specialistas Jonas Januškevičius pasidžiaugė glaudžiais ryšiais su mokyklos , globos namų ir seniūnijos darbuotojais , užtikrinant vaikų gerovę.

Trečią vizito dieną vyko susitikimai su naujai įsteigto Trakų moterų krašto veiklos centro vadove Gelena Drungiliene, kuri papasakojo apie rajono moterų aktyvumą kuriant saugesnę aplinką, prisidedant prie rajono valdžios sprendimų. Šios dienos kultūrinę vizito dalį sudarė pasivaikščiojimas po Užutrakio dvaro parką ir Angelų taką. Trakų r.PK Organizacinio poskyrio viršininke Halina Šareikienė papasakojo apie komisariato darbuotojų funduotą Dvasios stiprybės angelo skulptūros atsiradimo istoriją take, apie jo prasme ,taip pat apie projekto ,,Tūkstantmečio ženklų takas‘‘ vadoves Dominyką Dubauskaitę Kairevičienę ir Lolitą Piličiauskaitę Navickienę.

Ukrainos delegacija lankėsi Lentvario jaunimo klube, kur sužinojo daug naudingos informacijos organizuojant jaunimo laisvalaikį. Klubo veiklą pristatė Trakų r.PK Prevencijos poskyrio specialistė Viktorija Jurčenko ir klubo darbuotojas Gintaras Valainius

Projekto ,,Lietuva-Ukraina: vieningas požiūris į prevencinį auklėjimą Europos standartų kontekste‘‘ priemonių programa buvo sudaryta taip, kad užsienio svečiai kuo daugiau gautų informacijos apie valstybinių ir visuomeninių organizacijų bendradarbiavimą organizuojant vaikų ir jaunimo nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevenciją.

Delegacijos nariai lankėsi Vilniaus policijos klube vaikams ir jaunimui, Vilniaus apskrities policijos komisariate.

Ukrainos delegacijai lapkričio 12 dieną taip pat lankėsi Lietuvos Respublikos Seime, kur po turiningos ekskursijos ir pasakojimo turėjo galimybę stebėti Seimo plenarinį posėdį ir susitikti su Seimo nare Dangute Mikutiene.


Dviems rajono mokykloms pasiūlyta dalyvauti kūrybiniame Trakų rajono jaunimo, studentų ir pedagogų konkurse „Lietuva-Ukraina: vieningas žvilgsnis į prevencinį ugdymą Europos standartų kontekste“

Bendro projekto įgyvendinimas yra bandymas dar kartą aptarti šį aktualų klausimą su jaunimu ir pedagogais, pasidalinti patirtimi prevencinio ugdymo srityje, suprasti egzistuojančios problemos mastą kuriant auklėjamąją programą mūsų vaikams Europos standartų kontekste

Konkurso tikslas:

Sveiko gyvenimo būdo sklaida visuomenėje, socialinės-teisinės vaikų apsaugos skatinimas, Europos šeimos vertybių, geriausių tautos ir Europos pedagogikos mokslo veikėjų išaukštinimas
Galimybės mokyklų ir studentiškam jaunimui išreikšti savo kūrybinius sugebėjimus
Įvairiose nominacijose apdovanoti geriausius projekto „Lietuva-Ukraina: vieningas žvilgsnis į prevencinį ugdymą Europos standartų kontekste“ kūrybos darbus.
Tikimasi , kad projektas turės savo tęstinumą ir rajono bendruomenė daugiau sužinos apie Ukrainos patirtį atliekant prevencinį darbą.
п.с. Оскільки наш проект - це партнесртво двох держав, то публікуємо статтю про наш візит литовською мовою. У рамках навчання мови наших партнерів)))

До уваги переможців конкурсу!

Усі грамоти та призи за участь у конкурсі буде надіслано Вам поштою до 15 грудня ц.р.Сподіваємось на ваше розуміння та терпіння! з повагою організатори конкурсу...

пятница, 27 ноября 2009 г.

Чи порушуються в Украјні права дітей? (відео, фото)

19 листопада 2009 р. вібувся ряд заходів присвячених презентаціј результатів моніторингу з реалізаціј Украјною положень Конвенціј ООН про права дитини. До проведення моніторингу з даного питання долучилося багато громадських організацій по всій Украјні, кожна з яких досліджувала якийсь певний аспект прав дітей і результатом цієј праці стало написання альтернативного звіту про реалізацію Украјною положень Конвенціј ООН про права дитини за 2002-2008 роки.

З 10 по 11.00 відбувалася прес-конференція на тему: «Чому порушуються права дітей?», де йшлося про загальні положення прав дітей, які з тих чи інших причин не виконуються чи не забезпечуються в нас в крајні.

Восени 2008 року Уряд Украјни узагальнив і передав на розгляд Комітету ООН із захисту прав дитини Зведену ІІІ та ІV національну доповідь про реалізацію Украјною положень Конвенціј про права дитини (2002-2008). Документ охоплює реалізацію всіх прав визначених Конвенцією, але, водночас, в документі не достатньо висвітлюються особливості чинного законодавства на практиці. З огляду на це, громадські організаціј, які працюють в інтересах дітей, об’єдналися для написання Альтернативного звіту, з метою уточнення і більш повного розкриття питань не достатньо висвітлених у державному звіті.

Володими Кузмінський, директор Представництва ВБО "Кожній дитині" в Украјні, розповів про мету написання такого звіту.


Більше відео: www.youtube.com/gurtrc

Після загальној частини, учасники виступили з доповідями про конкретні сфери в яких мають реалізуватись права дітей, такі як: сімейне оточення, основи охорони здоров'я , освіта тощо.

Доповідачі констатували нові і нові порушення прав дітей у всіх сферах. Блок "Основи охорони здоров'я та соціального благополуччя", який представила Юлія Савельєва (менеджер проектів, керівник групи ІБФАН Сумськој обласној молодіжној громадськој організаціј "Гендерна агенція консультаціј та інформаціј", ілюстрює конкретні факти та ситуацію у цій сфері.


Аудиторію стурбував стан інформаційного простору, який доступний дітям, тобто порно-сайти та дитяча порнографія. Як можна цьому запобігти і як з цим боротися, коли за статистичними даними Украја посідає одну з перших позицій з виготовлення дитячого порно.

Більше презентацій: www.slideshare.net/gurtua/

Фото з Конференціј

понедельник, 23 ноября 2009 г.

ПРЕВЕНТИВНЕ ВИХОВАННЯ МАЄ РІЗНИЙ ХАРАКТЕР

Превентивне виховання зараз у центрі обговорення світової громадськості. Адже вже 20 років як ратифіковано Конфенцію ООН про права дитини, але поряд з певними позитивними зрушеннями, залишається дуже багато невирішених проблем. Ще однією спробою порушити це питання серед освітян та молоді України , перейняти досвід Литви у галузі превентивної педагогіки, усвідомити рівень даної проблеми для вироблення ефективної превентивної стратегії для виховання наших дітей в контексті європейських стандартів стала реалізація проекту жіночої благодійної організації "Наші візії", центру творчості для дітей та молоді м.Жидачева у партнерстві з молодіжною організацією "Вектор", Калуською філією Союзу українок та молодіжної організації "Майбутнє Тракая( Литва) на тему: "Литва-Україна:один погляд на превентивне виховання у контексті європейскьих стандартів" за фінансової підтримки Посольства Литовської республіки в Україні.
У рамках цього проекту відбувся навчальний візит педагогів центру творчості для дітей та молоді, лідерів громадських організацій Калуша та Жидачева у м.Тракай (Литва). Деякими своїми враженнями хочу поділитись з читачами.
Отже, нашими литовськими партнерами була підготовлена насичена програма знайомства з системою освіти Литви, організації вільного часу школярів, проектами та можливостями для превентивного виховання. Мали ми можливість побувати у гімназіях м.Тракая та м.Рудівішкас, відвідати молодіжний центр у Лєнтваріс, молодіжні клуби молодих помічників поліції у Тракаї та Вільнюсі, сейм Литовської республіки, познайомитись з роботою комісаріатів поліції та громадських організацій по превенції, ознайомитись програмами та освітніми методиками, які використовують у Литві.
До найбільш унікальних пропозицій по профілактиці дитячих правопорушень,що не мають аналогів у Європі, можна віднести створення молодіжних клубів молодих помічників поліції, засновниками яких виступають місцеві комісаріати поліції. Звичайно, кожен співробітник литовської поліції по-своєму організовує профілактичну роботу, але місія поліції у цій країні не тільки захищати громадян від злочинців, а ще й надавати всесторонню допомогу молоді з неблагополучних категорій населення та схильних до правопорушень. Як це діє на практиці? Згідно Закону Литви " Про мінімальну превенцію" представники служб поліції , виправних закладів, соціальні працівники шкіл та місцевих влад, спеціалісти по захисту прав дітей повинні направляти у такі клуби категорії дітей, які не відвідують школи, мають проблеми залежності від наркотиків чи алкоголю, порушують громадський порядок чи вже вчинили злочин, схильні до насильства та ін. Це все контроюється на державному рівні, так як і недопустимість продажу алкогольних та тютюнових виробів дітям до 18 років. Спокуси порушити ці правила немає. Адже вже не один заклад позбувся ліцензії , а представники влади - своєї посади.
Для дітей у таких клубах пропонуються різноманітні заняття у гуртках та спортивних секціях, можливість похарчуватись та випрати свій одяг, можливість організовувати своє дозвілля за допомогою досвідчених педагогів та волонтерів. А ще ці молоді помічники поліції виїзжають на "бойове завдання" спільно зі своїми колегами і працюють з ними на рівні. Найбільш відповідальні діти отримують "значок поліцейського" та можливість безкоштовно вступати у вузи по цій спеціальності,, що підтверджує серйозність намірів та підтримки поліції. Досвід роботи таких клубів є справді унікальним і дуже дієвим. Як говорять самі литовські колеги , це все можливе лише завдяки співпраці усіх інституцій - влади,громади, батьків та школи.
Цікавими є у Литві і проекти "Безпечне сусідство", " Я сам обираю своє майбутнє", проекти по музейній педагогіці, впровадженні різноманітних моделей попередження насильства в сім"ї та школі та ін. Звичайно, у рамках однієї газетної статті не можливо про все розповісти, Тому більш детальну інформацію ми зможете отримати під час роботи "круглого столу" :"Превентивне виховання: досвід та можливості для співпраці", що відбудеться 2 грудня ц.р. в 11 год у приміщенні центру творчості м.Жидачева.
Хочу ще зауважити, що ,звичайно, легко працювати з думкою, що всіх дітей не врятуєш, що ти один не зміниш світ чи законодавство своєї держави, чи ставлення оточуючих до цієї проблеми. Легко. Але не цікаво. Саме тому учасники нашого проекту вибирають дорогу змін та нових ідей і продовжують співпрацю!
Оксана Полівчак,
керівник проекту